Aktuality

UZAVŘENÍ CHARITNÍHO DOMOVA

Vyhlášení zákazu návštěv u klientů Charitního domova Opava 10. 03. 2020
Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením MZDR 10519/2020 -1/MIN/KAN nařídilo s účinností od 10. 03. 2020 až do odvolání zákaz návštěv klientů pobytových sociálních služeb. Z tohoto důvodu bude Charitní domov Opava uzavřen pro vstup rodinných příslušníků našich klientů a veřejnosti, a to s ohledem na vývoj situace koronaviru v České republice, s cílem maximalizovat ochranu klientů domova seniorů.
V případě potřeby Vás budeme sami kontaktovat. Jinak Vám můžeme zajistit telefonický kontakt s Vašimi blízkými, na telefonních číslech:
Vedoucí přímé péče: Bc. Jana Kůrková tel. 553 760 581 mob. 770 105 642
Sociální pracovník: Mgr. Martina Šustková tel. 553 760 581 mob. 775 425 956
Všem děkujeme za pochopení a respektování opatření.
Ředitel Bc. Hynek Závorka

OZNÁMENÍ

Z důvodu zvýšeného rizika nákazy koronavirem COVID-19 sledujeme aktuální situaci a úzce spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí MS kraje. Preventivně jsme zavedli hygienická opatření. Dočasně jsme zastavili sociální šetření a příjem nových klientů do Charitníhio domova až do odvolání. 

Bc. Hynek Závorka ředitel CHD

 

Vyhlášení zákazu návštěv a zákazu vycházení klientů Charitního domova

Vláda České republiky o tomto rozhodla svým Usnesením č. 239 o přijetí krizového opatření ze dne 16.3. 2020

Bc. Hynek Závorka ředitel CHD 


V Opavě 18. 03. 2020

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem dárcům známým i neznámým, kteří nám šijí roušky pro personál i naše klienty. Velice si toho vážíme, je to pro nás obrovská pomoc vzhledem k tomu,že stále přetrvává nedostatek ochranných pomůcek. 

Děkujeme také Fotbalovým andělům za ochranné pomůcky, kávu, čaje a jiné dobrůtky pro naše klientky. 

Přejeme všem pevné zdraví, věříme, že společně tyto těžké časy zvládneme. 

Bc. Hynek Závorka, ředitel Charitního domova 

 

 

Přihlášení