Aktuality

NÁVŠTĚVY V CHARITNÍM DOMOVĚ

NÁVŠTĚVY V CHARITNÍM DOMOVĚ

 

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 11. 5. 2020 a z rozhodnutí ředitele Charitního domova Opava, budou od 1.6. 2020 obnoveny návštěvy u našich klientů za zpřísněných hygienicko- epidemiologických podmínek.
1. Návštěva u klienta musí být předem objednána osobně nebo telefonicky na t. č. 553 760 571 a do odvolání je omezen počet návštěvníků na jednu hodinu. Na daný den je možno se objednat nejpozději do 9 hod.
2. K jednomu klientovi mohou na návštěvu pouze 2 osoby, více jen ve výjimečných případech, které zváží a povolí management Domova, děti předškolního věku se nezapočítávají
3. Doba trvání návštěvy je maximálně 1 hodina a to v časech dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod., odpoledne od 14:00 hod. do 17:00 hod. a to vždy počínaje celou hodinou
4. Pokud je návštěva na dvoulůžkovém pokoji, je nutno použít zástěnu, aby spolubydlící nebyl vystaven riziku event. nákazy, a musí mít rovněž roušku po celou dobu návštěvy svého spolubydlícího
5. Na dvoulůžkových pokojích je povolená jen jedna návštěva u jednoho klienta v daný čas
6. Odpolední návštěvy klientů z dvoulůžkových pokojů mohou z důvodu zachování soukromí probíhat v zadní části společenské místnosti, která bude v odpoledních hodinách oddělena od jídelny, zde však může být jen jedna návštěva v danou hodinu a svoji přítomnost ve společenské místnosti je povinna návštěva nahlásit ošetřujícímu personálu
7. Před vstupem na oddělení bude návštěva na vrátnici dotázána na příznaky respiračního onemocnění, bude jí změřena tělesná teplota, musí si vydezinfikovat ruce a zapsat se do Knihy návštěv. S ochrannou rouškou na obličeji pak může vstoupit do areálu Domova
8. Bude-li návštěva vykazovat jakékoliv příznaky respiračního onemocnění (i např. mírnou rýmu) nebo jí bude naměřena TT vyšší než 37°C, nebude jí umožněn vstup do Domova
9. Při návštěvě nedoporučujeme úzký tělesný kontakt s klienty (podání rukou, objímání) a není dovoleno snímat roušku z obličeje
10. Při vhodném počasí doporučujeme návštěvu realizovat na zahradě Domova
11. Nadále je zakázáno opouštět klientům areál Domova - ZRUŠENO 
12. Návštěvám není po dobu omezení dovoleno používat kuchyňky
13. Po ukončení návštěvy provede personál vyvětrání pokoje a povrchovou dezinfekci
14. Při odchodu návštěva provede dezinfekci rukou a odepíše se z Knihy návštěv
15. Nadále platí výjimky návštěv u klientů v terminálním stádiu, které uděluje ředitel Domova nebo vedoucí přímé péče


Pokud dojde ke změnám organizace návštěv, budete včas informováni na naších webových stránkách (www.charitnidomov-opava.cz), na nástěnkách nebo osobně sociální pracovnicí Mgr. Martinou Šustkovou.


Děkujeme Vám za pochopení


V Opavě 28. 5. 2020


Zpracovala: Bc. Jana Kůrková                                                               Schválil: Bc. Hynek Závorka
                  Vedoucí přímé péče                                                                         Ředitel Charitního domova

AKTUALIZACE OD 1.9.2020

Od 1.9.2020 jsou návštěvy v Charitním domově povoleny s respirátorem FFP2 bez výdechového ventilátoru nebo rouškou. Prosíme návštěvy o dodržování nošení roušek především ve vnitřních prostorách Domova s ohledem na naše kientky. Upozorňujeme, že pokud návštěva nebude mít respirátor nebo roušku, nebude vpuštěna do prostor Charitního domova. 

Ostatní nařízení, která jsou uvedena výše platí nadále beze změn. 

V Opavě dne 1.9.2020

 

Bc. Hynek Závorka                                                               Bc. Jana Kůrková 

Ředitel Charitního domova                                                  Vedoucí přímé péče    

Přihlášení