Aktuality

NÁVŠTĚVY V CHARITNÍM DOMOVĚ STÁLE ZA NÍŽE UVEDENÝCH PODMÍNEK I PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

NÁVŠTĚVY V CHARITNÍM DOMOVĚ STÁLE ZA NÍŽE UVEDENÝCH PODMÍNEK I PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

   

Od 20.3.2021 otevíráme BEZKONTAKTNÍ DOMEČEK pro návštěvy našich klientek. 

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 18. 3. 2021 a z rozhodnutí ředitele Charitního domova Opava, budou od 23. 3. 2021 obnoveny návštěvy naších klientů i na pokojích za daných hygienicko- epidemiologických podmínek.

1. Návštěva u klienta musí být předem objednána osobně nebo telefonicky na t. č. 553 760 571 a do odvolání je omezen počet návštěvníků. Na daný den je možno se objednat nejpozději do 9 hod.
2. K jednomu klientovi mohou na návštěvu pouze 2 osoby, více jen ve výjimečných případech, které zváží a povolí management Domova
3. Opatření se vztahuje i na děti od 2 do 18 let (děti od 2 do 15 let mohou mít místo respirátoru roušku, starší respirátor)
4. Návštěvník se musí před vstupem do Domova prokázat - jednou z možností : 
a) negativním testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (PCR nebo POC testem) ne starším 48 hod.
b) vystaveným certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace závěrečné dávky uplynulo nejméně 14 dní, očkovaná osoba nejeví příznaky tohoto onemocnění
c) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad
5. Doba trvání návštěvy na oddělení je maximálně 1 hodina a to v časech dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod., odpoledne od 14:00 hod. do 17:00 hod. a to vždy počínaje celou hodinou
6. Pro bezkontaktní návštěvu (v zahradním domku) není vyžadováno provedení testu ani doklad o proběhlém očkování nebo onemocnění COVID-19, návštěva i klient jsou v oddělené místnosti, vizuální kontakt je možný přes prosklenou spojovací stěnu, komunikace je zprostředkována dorozumívacím zařízením. Platí stejný objednávkový systém (viz výše), ale doba trvání návštěvy je půl hodiny v časech dopoledne 10:00 a 10:45 hod. a odpoledne v časech 14:00, 14:45. 15:30 a 16:15 hod.
7. Odpolední návštěvy klientů z dvoulůžkových pokojů mohou z důvodu zachování soukromí probíhat v zadní části společenské místnosti, která bude v odpoledních hodinách oddělena od jídelny, zde však může být jen jedna návštěva v danou hodinu a svoji přítomnost ve společenské místnosti je povinna návštěva nahlásit ošetřujícímu personálu
8. Před vstupem na oddělení bude návštěva na vrátnici dotázána na příznaky respiračního onemocnění, bude jí změřena tělesná teplota, musí si vydezinfikovat ruce a zapsat se do Knihy návštěv. S respirátorem FFP2, kterým jsou zakrytá ústa i nos, pak může vstoupit do areálu Domova
9. Bude-li návštěva vykazovat jakékoliv příznaky respiračního onemocnění (i např. mírnou rýmu) nebo jí bude naměřena TT vyšší než 37°C, nebude jí umožněn vstup do Domova
10. Při návštěvě nedoporučujeme úzký tělesný kontakt s klienty (podání rukou, objímání) a není dovoleno snímat respirátor z obličeje
11. Při vhodném počasí u návštěvy, která má negativní test, doporučujeme návštěvu realizovat na zahradě Domova
12. Návštěvám není po dobu omezení dovoleno používat kuchyňky
13. Po ukončení návštěvy provede personál vyvětrání pokoje a povrchovou dezinfekci pokoje i návštěvní místnosti v bezkontaktním domku na zahradě
14. Při odchodu návštěva provede dezinfekci rukou a odepíše se z Knihy návštěv
15. Nadále platí výjimky návštěv u klientů v terminálním stádiu, které uděluje ředitel Domova nebo vedoucí přímé péče

Pokud dojde ke změnám organizace návštěv, budete včas informováni na naších webových stránkách (www.charitnidomov-opava.cz), na nástěnkách nebo osobně sociální pracovnicí Mgr. Martinou Šustkovou

Děkujeme Vám za pochopení
V Opavě 22. 3. 2021


Zpracovala: Bc. Jana Kůrková                                                                       Schválil: Bc. Hynek Závorka
Vedoucí přímé péče                                                                                      Ředitel Charitního domova

 

 

 

 

Spojení s našimi klienty

Spojení s našimi klienty

Od 6.11.2020 je možno telefonovat klientům na telefonní číslo Charitního domova 778 768 539 v odpoledních hodinách. Dalším spojením rodiny a přátel s našimi klienty je pomocí SKYPU : účet na skypu -  MŠ, email - sustkova@charitnidmov-opava.cz a to vždy po domluvě s danou klientkou na hodině spojení. 

Mgr. Martina Šustková 

sociální pracovnice 

Přihlášení