Aktuality

VYCHÁZKY KLIENTŮ MIMO AREÁL CHARITNÍHO DOMOVA

VYCHÁZKY KLIENTŮ MIMO AREÁL CHARITNÍHO DOMOVA

S účinnosti od 21. 12. 2020 zrušila Vláda ČR zákaz vycházek klientům sociálních pobytových služeb

Vycházky jsou povoleny za daných pravidel, která je potřeba v souvislost se zvýšeným rizikem nákazy Covid-19, dodržovat


1. Klient, který je na vycházce, se musí po návratu umístit do izolace, která je zřízena na pokoji klienta a podrobit se minimálně 2 antigenním testům POC s rozestupem 3-4 dny, doba izolace se odvíjí od výsledku druhého testu (při negativitě 7 – 8 dní ). Při negativitě druhého testu je izolace ukončena.
2. Klientům, kteří jsou na dvoulůžkových pokojích, není umožněno opouštět Domov a být na vycházce – není možná následná izolace.
3. Při vycházce musí mít klient nasazen k ochraně dýchacích cest respirátor FFP2 nebo KN95.
4. Při první vycházce je možno vybavit klienta respirátorem ze zásob Charitního domova, další si již zajistí klient sám nebo ve spolupráci s rodinou.
7. Doporučujeme při vycházkách klientů, aby se setkávali s co nejmenším počtem osob, omezovali fyzický kontakt a dodržovali stálou ochranu dýchacích cest.
8. Při zdravotních potížích klienta během pobytu mimo Charitní domov kontaktovat RZS.

V Opavě 21. 12. 2020

Zpracovala                                                                                                      Schválil
Bc. Jana Kůrková                                                                                             Bc. Hynek Závorka
Vedoucí přímé péče                                                                                          Ředitel CHD

NÁVŠTĚVY V CHARITNÍM DOMOVĚ

NÁVŠTĚVY V CHARITNÍM DOMOVĚ

   

Dle Usnesení vlády ČR ze dne 30.11.2020 o přijetí krizového opatření jsou v Charitním domově povoleny návštěvy od 5.12.2020 do 12.12.2020 příbuzným klientů, kteří absolvovali nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom písemný doklad nebo SMS zprávu ( odkaz na webové stránky seznamu odběrových míst ČR - koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ ) a dále těm, kteří v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom písemný doklad (potvrzení praktického lékaře, hygieny nebo laboratoře).

Po celou dobu návštěvy musí použít osobní ochranné pomůcky dýchacích cest a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržovat další režimová opatření poskytovatele.

Návštěvy bez vyžadování testu v bezkontaktní návštěvní místnosti jsou v Charitním domově povoleny od úterý 8.12.2020 po objednání na tel. č. 553 760 571. 

 

 NÁVŠTĚVNÍ PRAVIDLA PRO CHARITNÍ DOMOV OPAVA

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 a z rozhodnutí ředitele Charitního domova Opava, budou od 5. 12. 2020 obnoveny návštěvy u našich klientů za daných hygienicko- epidemiologických podmínek.

1. Návštěva u klienta musí být předem objednána osobně nebo telefonicky na t. č. 553 760 571 a do odvolání je omezen počet návštěvníků. Na daný den je možno se objednat nejpozději do 9 hod.
2. K jednomu klientovi mohou na návštěvu pouze 2 osoby, více jen ve výjimečných případech, které zváží a povolí management Domova
3. Opatření se vztahuje i na děti všech věkových kategorií
4. Doba trvání návštěvy na oddělení, která má negativní test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (nesmí být starší než 2 dny), je maximálně 1 hodina a to v časech dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod., odpoledne od 14:00 hod. do 17:00 hod. a to vždy počínaje celou hodinou
5. Pro bezkontaktní návštěvu (v zahradním domku) není vyžadováno provedení testu, návštěva i klient jsou v oddělené místnosti, vizuální kontakt je možný přes prosklenou spojovací stěnu, komunikace je zprostředkována dorozumívacím zařízením. Platí stejný objednávkový systém (viz výše), ale doba trvání návštěvy je půl hodiny v časech dopoledne 10:00 a 10:45 hod. a odpoledne v časech 14:00, 14:45. 15:30 a 16:15 hod.
6. Odpolední návštěvy klientů z dvoulůžkových pokojů mohou z důvodu zachování soukromí probíhat v zadní části společenské místnosti, která bude v odpoledních hodinách oddělena od jídelny, zde však může být jen jedna návštěva v danou hodinu a svoji přítomnost ve společenské místnosti je povinna návštěva nahlásit ošetřujícímu personálu
7. Před vstupem na oddělení bude návštěva na vrátnici dotázána na příznaky respiračního onemocnění, bude jí změřena tělesná teplota, musí si vydezinfikovat ruce a zapsat se do Knihy návštěv. S respirátorem FFP2, kterým jsou zakrytá ústa i nos, pak může vstoupit do areálu Domova
8. Bude-li návštěva vykazovat jakékoliv příznaky respiračního onemocnění (i např. mírnou rýmu) nebo jí bude naměřena TT vyšší než 37°C, nebude jí umožněn vstup do Domova
9. Při návštěvě nedoporučujeme úzký tělesný kontakt s klienty (podání rukou, objímání) a není dovoleno snímat respirátor z obličeje
10. Při vhodném počasí doporučujeme návštěvu s negativním testem realizovat na zahradě Domova
11. Nadále je zakázáno opouštět klientům areál Domova
12. Návštěvám není po dobu omezení dovoleno používat kuchyňky
13. Po ukončení návštěvy provede personál vyvětrání pokoje a povrchovou dezinfekci pokoje i návštěvní místnosti v bezkontaktním domku na zahradě
14. Při odchodu návštěva provede dezinfekci rukou a odepíše se z Knihy návštěv
15. Nadále platí výjimky návštěv u klientů v terminálním stádiu, které uděluje ředitel Domova nebo vedoucí přímé péče

Pokud dojde ke změnám organizace návštěv, budete včas informováni na naších webových stránkách (www.charitnidomov-opava.cz), na nástěnkách nebo osobně sociální pracovnicí Mgr. Martinou Šustkovou.

Děkujeme Vám za pochopení


V Opavě 4. 12. 2020


Zpracovala: Bc. Jana Kůrková                                                                                   Schválil: Bc. Hynek Závorka
                 vedoucí přímé péče                                                                                              ředitel Charitního domova

 

                     

 Spojení s našimi klienty

Spojení s našimi klienty

Od 6.11.2020 je možno telefonovat klientům na telefonní číslo Charitního domova 778 768 539 v odpoledních hodinách. Dalším spojením rodiny a přátel s našimi klienty je pomocí SKYPU : účet na skypu -  MŠ, email - sustkova@charitnidmov-opava.cz a to vždy po domluvě s danou klientkou na hodině spojení. 

Mgr. Martina Šustková 

sociální pracovnice 

Přihlášení