Aktuality

NÁVŠTĚVY V CHARITNÍM DOMOVĚ

NÁVŠTĚVY V CHARITNÍM DOMOVĚ


Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 6. 2021 a 22. 5. 2021 a z rozhodnutí ředitele Charitního domova Opava, budou od 9. 6. 2021 probíhat návštěvy u našich klientů za níže uvedených hygienicko- epidemiologických podmínek.

1. Návštěva u klienta – bezkontaktní návštěva (v zahradním domku) musí být předem objednána osobně nebo telefonicky na                                                                            t. č. 553 760 571. Na daný den je možno se objednat nejpozději do 9 hod.
2. K jednomu klientovi doporučujeme na návštěvu 2 osoby
3. Opatření se vztahuje i na děti od 2 do 18 let (děti od 2 do 15 let mohou mít místo respirátoru roušku, 15 – 18 let respirátor)
4. Návštěvník, při návštěvě mimo bezkontaktní návštěvu (návštěvní domek) se musí před vstupem do Domova prokázat (jednou z možností):
a) dokladem o absolvování negativního testu
i. na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (POC testem) ne starším 72 hod.
ii. na přítomnost viru SARS CoV-2 (PCR testem) ne starším než 7 dnů


b) dokladem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a to národním certifikátem o provedeném očkování, pokud
i. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, jestliže nebyla aplikována druhá dávka,
ii. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, jestliže byla aplikována druhá dávka, nebo
iii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.


c) dokladem o prodělaném onemocnění: od prvního pozitivního testu PCR nebo POC neuplynulo více než 180 dní
d) dokladem – potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením o tom, že absolvoval antigenní test nejdéle před 72 hodinami v rámci povinného testování zaměstnanců


e) čestným prohlášením resp. čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením školy, že absolvoval antigenní test nejdéle před 72 hodinami

 

nebo

 

jsi návštěva na místě provede antigenní test určený pro sebetestování s negativním výsledkem. Tento test Charitní domov nezajišťuje.

 

5. Doba trvání návštěvy na oddělení probíhá v časech dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod., odpoledne od 14:00 hod. do 17:00 hod.
6. Pro bezkontaktní návštěvu (v zahradním domku) není vyžadováno provedení testu ani doklad o proběhlém očkování nebo onemocnění COVID-19, návštěva i klient jsou v oddělené místnosti, vizuální kontakt je možný přes prosklenou spojovací stěnu, komunikace je zprostředkována dorozumívacím zařízením. Zde je zaveden objednávkový systém a doba trvání návštěvy je půl hodiny v časech dopoledne (zahájení návštěvy) 10:00 a 10:45 hod. a odpoledne v časech 14:00, 14:45. 15:30 a 16:15 hod.
7. Odpolední návštěvy klientů z dvoulůžkových pokojů mohou z důvodu zachování soukromí probíhat v zadní části společenské místnosti, která bude v odpoledních hodinách oddělena od jídelny, zde však může být jen jedna návštěva v danou hodinu a svoji přítomnost ve společenské místnosti je povinna návštěva nahlásit ošetřujícímu personálu
8. Před vstupem na oddělení bude návštěva na vrátnici dotázána na příznaky respiračního onemocnění, bude jí změřena tělesná teplota, musí si vydezinfikovat ruce a zapsat se do Knihy návštěv. S respirátorem FFP2, kterým jsou zakrytá ústa i nos, pak může vstoupit do areálu Domova a realizovat návštěvu
9. Bude-li návštěva vykazovat jakékoliv příznaky respiračního onemocnění (i např. mírnou rýmu) nebo jí bude naměřena TT vyšší než 37°C, nebude jí umožněn vstup do Domova
10. Při návštěvě nedoporučujeme úzký tělesný kontakt s klienty (podání rukou, objímání) a není dovoleno snímat respirátor z obličeje
11. Při vhodném počasí u návštěvy, která realizuje návštěvu mimo návštěvní, doporučujeme návštěvu realizovat na zahradě Domova
12. Návštěvám není po dobu omezení dovoleno používat kuchyňky
13. Po ukončení návštěvy provede personál vyvětrání pokoje a povrchovou dezinfekci pokoje i návštěvní místnosti v bezkontaktním domku na zahradě
14. Při odchodu návštěva provede dezinfekci rukou a odepíše se z Knihy návštěv
15. Nadále platí výjimky návštěv u klientů v terminálním stádiu, které uděluje ředitel Domova nebo vedoucí přímé péče

 

Pokud dojde ke změnám organizace návštěv, budete včas informováni na naších webových stránkách (www.charitnidomov-opava.cz), na nástěnkách nebo osobně sociální pracovnicí Mgr. Martinou Šustkovou

 

Děkujeme Vám za pochopení


V Opavě 9.6. 2021


Zpracovala: Bc. Jana Kůrková                                                                            Schválil: Bc. Hynek Závorka
Vedoucí přímé péče                                                                                           Ředitel Charitního domova

 

 

 

Spojení s našimi klienty

Spojení s našimi klienty

Od 6.11.2020 je možno telefonovat klientům na telefonní číslo Charitního domova 778 768 539 v odpoledních hodinách. Dalším spojením rodiny a přátel s našimi klienty je pomocí SKYPU : účet na skypu -  MŠ, email - sustkova@charitnidmov-opava.cz a to vždy po domluvě s danou klientkou na hodině spojení. 

Mgr. Martina Šustková 

sociální pracovnice 

Přihlášení