Život v domově

Práce na zahradě

Práce na zahradě

Naše klientky byly zvyklé pracovat na zahradě. V našem domově jim to umožňujeme pomocí vyvýšených záhonů. Je pro nás velkým darem pozorovat potom jejich radost i z malé úrody. 

Setkání generací

Setkání generací

Setkání naší klientky s dětmi ze ZŠ Velké Heraltice se již jednou uskutečnilo na konci minlého roku. Děti si "vyhlédly" svou babičku, kterou nejen navštěvují,ale také jí pravidelně píšou dopisy a tvoří různé dárečky. Ona jim na oplátku daruje něco ze své "dílny" a svých zážitků z dětství a mládí. Děkujeme tímto paní učitelce, která vše vymyslela a děti vede k úctě ke stáří a zájmu o historii. 

Židovské tance

Židovské tance

V rámci duchovního programu nás dne 24.6.2019 v Charitním domově navštívilo společenství žen tančících Židovské tance.  Děkujeme za příjemnou atmosféru, kterou nám svým tancem navodily. 

Zahradní slavnost s cimbálovou muzikou

Zahradní slavnost s cimbálovou muzikou

Dne 3.7.2019 se uskutečnila v našem domově Zahradní slavnost s cimbálovou muzikou. Počasí nám přálo, slunce hřálo tak akorát, takže vínko bylo správně studené a káva teplá. Klientky se setkaly se svými rodinami v příjemné atmosféře. 

Posezení s živou hudbou

Posezení s živou hudbou

Dne 22.8.2019 se na zahradě Charitního domova konalo již tradiční posezení s hudbou. I když jsme museli počasí trochu uprosit, nakonec vše dopadlo na jedničku a odměnou nám byly usměvavé tváře našich obyvatelek a jejich rodinných příslušníků. Těšíme se na další akci, kterou bude vystoupení orchestru pod vedením paní Noskové. 

Přihlášení