Historie charitního domu

Historie

Historie CHD

Charitní domov je umístěn v původní budově kláštera sester minoritek.

V roce 1871 koupily řádové sestry větší dům v Opavě na Kylešovské ul. 8, který měl sloužit duchovním potřebám sester.

V roce 1885 začaly sestry s rozšiřováním tohoto domu, protože počet sester neustále narůstal a současné prostory nestačily této expanzi.

Následujících 30 let se neustále stavělo a přistavovalo, koupily se i přilehlé domy v okolí.

V letech 1928 a 1929 proběhla celková rekonstrukce klášterní budovy s dostavbou III. NP nad původním domem. 

V roce 1939 v důsledku zabrání Sudet Německem, musely sestry české národnosti  opustit  Opavu a odešly do

Olomouce, kde ve Fakultní nemocnici sloužily nemocným. V klášteře v Opavě mohly zůstat jen sestry německé národnosti.

Klášter byl během války bombardován, byla zničena márnice, která se nacházela v zahradě. Většina oken byla rozbitá a

po roce 1945 čekaly sestry velké opravy.

Po válce měl klášter pohnutý osud. V této době musely sestry německé národnoti opustit Opavu a byly odsunuty do

Rakouska a Německa. V roce 1950, z nařízení Okresního úřadu, se měly sestry vystěhovat do Bílé Vody, ale v posledním okamžiku byl tento rozkaz změněn a sestry mohly zůstat v Opavě s tím, že budou internovány v klášteře, kde bude zřízen Charitní domov. Vedoucím domova se stal člověk dosazený Okresním úřadem, který sestry hlídal, aby nevykonávaly nějakou činnost, která by mohla poškodit socialistické zřízení státu.

Tento stav trval s krátkým přerušením v roce 1968, až do roku 1989, kdy byli zrušení tzv. církevní tajemníci, kteří

dosazovali do funkce vedoucího Charitního domova, tedy lidi poplatné režimu.

V roce 1990, kdy se stala vedoucí domova řádová sestra, se začalo s adaptací dvorního traktu kláštera, kde byly

ubytovány sestry v naprosto nevyhovujících podmínkách. Velké pokoje, kde bydlelo 10 i více sester, byly rekonstruovány na jednolůžkové s přilehlými koupelnami a toaletami.

Další pokračování rekonstrukce začalo, na Hlavní budově, v roce 2001. Všechny velké pokoje byly proměněny na

jednolůžkové a dvoulůžkové.

V roce 2007 začíná nová etapa Charitního domova. V tomto roce počet řádových sester obyvatelek klesl pod 50 osob,

což je kapacita domova, a domov začal přibírat civilní obyvatelky, kterým je blízké specifické poslání domova.

V současné době má domov 50 obyvatelek, které jsou ubytovány v 28 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových pokojích.

 

Přihlášení