Základní prohlášení

 
   

 

 

                                        

 

Poslání Domova:

Charitní domov  poskytuje celoroční pobytovou službu pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou podporu a pomoc, která jim nemůže být poskytnuta v jejich domácím prostředí.                                                 

S ohledem na možnosti domova se u každého klienta snažíme zachovat co největší možnou nezávislost a umožnit mu žít dále způsobem, na který byl zvyklý.

Druh a místo poskytování služby

 

Charitní domov Opava je zřizován Českou katolickou charitou, jejímž zřizovatelem je Česká biskupská konference. Domov je registrovanou sociální službou domova pro seniory dle par. 49 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

 

Charitní domov je umístěn v pronajatých prostorách kláštera Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka, Kylešovská 8, Opava 1.

  

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří ženy, které z důvodu věku a nedostatečné soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby (zdravotní a sociální potřebnost). Jsou to: osoby, které přijmou za své, specifické poslání a cíle Domova, řeholnice Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka a osoby,popř.  kněží, kteří sloužili sestrám Kongregace, osoby, které pracovaly pro Církev a sestry z jiných kongregací .

Podmínkou je splnění  kritérií zdravotní a sociální potřebnosti. Cílovou skupinou jsou pouze ženy, protože Charitní domov je provozován v pronajatých prostorách ženského kláštera.

Charitní domov nepřijímá žadatele:

 • pokud požadují nadstandardní služby, které Domov neposkytuje,
 • pokud je plný stav klientů,
 • pokud podle odborného lékařského posudku, nejčastěji z důvodu duševního onemocnění nebo závislostí, může narušovat společné soužití v Domově,
 • pokud trpí přenosnou infekční chorobou v akutním stádiu.

Cílem je pomoci klientům co nejdéle udržet maximální kvalitu života, důstojnost a vlastní soběstačnost.

Konkrétními cíli je pomoci každému klientovi individuálně naplňovat jeho vlastní potřeby.

 • podpora a péče o tělo v míře, kterou každý klient aktuálně potřebuje,
 • podpora v udržování a rozvíjení osobních zájmů, vztahů s dalšími lidmi, možnost pracovat pro druhé (zahrada, výzdoba kaple, jídelně, prádelně, ruční práce)
 • možnost udržení a rozvíjení duchovního života (pravidelně navštěvovat kapli, účast na mši svaté, modlitba, osobní rozhovory).
 • uchovat vazby s příbuznými, u řádových sester s řeholní komunitou.

Naplňování těchto konkrétních cílů je hodnoceno průběžně na základě individuálních plánů služby klientům.

Dalším cílem Domova je poskytovat všem sestrám Kongregace jistotu, že mohou žít jako řeholnice až do konce života. 

Zásadou při poskytování služby je přistupovat ke každému klientovi jako k jedinečnému, Bohem stvořenému, chtěnému a milovanému dítěti, proto je ke každému přistupováno s ochotou, pochopením, úctou, respektem k jeho zvláštním potřebám a lidských právům.

Naše služba usiluje o maximální odbornost a co nejdelší zachování soběstačnosti klientů.

 

Sociální služby poskytované domovem

Charitní domov Opava poskytuje podle §49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, standardní rezidenční služby Domova pro seniory:

 • ubytování ( včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla)
 • celodenní stravování,
 • ošetřovatelská a zdravotní péče
 • pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (doprovody, přednášky a besedy, atd.),
 • dopomoc a podpora v sebeobsluze a naplňování osobních zájmů a potřeb,
 • aktivizační činnosti (vycházky do zahrady, půjčování knih a časopisů, možnost použití hromadných sdělovacích prostředků, předčítání literatury, pravidelné posezení u kávy s hudbou, v létě grilování na zahradě s hudbou, ruční práce, koncerty a další)
 • podpora přirozených mezilidských vztahů – kontakty s vlastní rodinou, přáteli a blízkými osobami
 • jednání s úřady, zajišťování dokladů a jiných osobních záležitostí, pomoc při uplatnění občanských práv

 

Základní principy poskytování služby

 

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Partnerský přístup zaměstnance ke klientovi
 • Udržování soběstačnosti klienta
 • Umožňování samostatného rozhodování klienta
 • Poskytování služeb dle aktuálních potřeb a situace klienta
 • Práva klienta na přirozené riziko při rozhodování
 • Respektování soukromí klienta
 • Zásada zachování mlčenlivosti

   

Vytváření podmínek pro uplatňování vlastní vůle klientů

 

Domov vytváří podmínky, aby jeho klienti mohli uplatnit svou vůli a vyjádřit svá přání, potřeby, názory a rozhodnutí. Přání klientů jsou, pokud je to možné, zohledňována jak při celkovém nastavení služby (např. výběr mezi jednolůžkovým nebo dvoulůžkovým pokojem, doba večerní hygieny, čas vstávání aj.), tak při jednotlivých činnostech (např. zda se dnes chce klient účastnit aktivizace, bohoslužby aj.) Nicméně jsou limity dané provozem Domova – např. dobou výdeje stravy, takže není možné ve všem postupovat podle individuálních přání. Klienti jsou s Vnitřními pravidly domova seznámeni již při nástupu do Domova.

 

            Nejčastější příležitosti k uplatňování vůle klientů:

 

 • Klient má právo rozhodnout se o využití svého volného času. K aktivitám pořádaným Domovem je motivován.
 • Klient má právo odmítnout léčbu, hospitalizaci nebo dodržování diety (musí být předem kvalifikovaně a srozumitelně informován o následcích svého rozhodnutí).
 • Klient má právo, aby byly brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Z důvodu ochrany soukromí klientů zaměstnanci Domova respektují např. klauzuru.
 • Klienti jsou při vypracování individuálních plánů podporováni ve vyjadřování se ke své osobní situaci a k aktivnímu zapojování se do jejího řešení (vyplňování biografie – životního příběhu k nastavení individuálního plánu „na míru“).

  

 

Specifické služby domova:

 • denní mše svatá
 • udílení svátosti pomazání nemocných
 • návštěva kněze na přání klienta na pokoji

 

 

 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení